Osteopathiepraktijk G
ovaerts

Osteopathie bij baby's en kinderen heeft meestal betrekking op reflux (al dan niet verborgen), huilbaby's en het zgn. KISS-syndroom. Maar ook zeker niet te vergeten astma, eczema en allergieën. Voor deze laatste verwijs ik u naar de MNI-T link.

Wat is reflux?

Reflux is volgens de klassieke geneeskunde een teruggave van voedsel uit de maag. Het drukverschil tussen de thorax en de maagdruk laat het voedsel in de maag. ’s Nachts sluit de sluitspier van de maag en is reflux dus niet mogelijk.

Men onderscheidt twee vormen van reflux:

 • Het opboeren van voedsel (regurgitatie): de maaginhoud vloeit samen met het maagsap terug in de slokdarm en soms ook in en uit de mond.
 • Braken: maaginhoud wordt met kracht uitgespuwd.

Tekens van reflux:

 • vaak huilen na de voeding
 • zeer gulzig eten
 • regelmatig de tong uitsteken
 • bijna steeds een voorkeurshouding hebben
 • hoofdje slechts in één richting bewegen
 • één armpje minder vlot bewegen dan de andere
 • vaak verkouden zijn (reeds na twee maanden)
 • onrustig slapen met overstrekte houding
 • wordt niet graag geknuffeld

Reflux is een verschijnsel dat bij veel baby’s regelmatig voorkomt, maar het kan soms onopgemerkt blijven. Ouders maken er zich vaak ongerust over, maar lang niet altijd is er sprake van een afwijking of een ziekte.

Oorzaak de bevalling?

De geboorte is de eerste moeilijke opdracht in het prille bestaan van een kind en voor de moeder is het de grootste verandering die haar lichaam ooit zal ondergaan.

Het is onmogelijk om een baby in rechte lijn uit het bekken te toveren, daarvoor is de diameter te klein, een baby wordt via een gedraaide positie geboren. De positie van het hoofd op de eerste wervel wordt dan ook zeer kwetsbaar tijdens de bevalling. De vroedvrouw en de dokter vragen aan de ene kant “persen” en aan de andere zijde zit het bekken. Het hoofd en nek zitten zo urenlang tussen twee tegenpolen met als gevolg:

Een verschuiving van het hoofd op de eerste nekwervel.

U kunt zich voorstellen dat bij het gebruiken van forceps en vacuumextractie de schade voor de nek met de daarin gelegen zenuwstructuren niet te overzien is.

De oorzaak is dus voornamelijk te zoeken in een verkeerde positie van het hoofd en de eerste nekwervel, waardoor er een druk op zenuwstructuren ontstaat die verkeerde informatie geeft aan het maag-darm stelsel.

Persoonlijk denk ik, omdat we tegenwoordig zoveel reflux-baby's zien, ook bij sectio’s, dat we de oorzaak daarvan moeten zoeken bij de ‘schrik-reflex-test’ die ze de laatste jaren doen bij pasgeborenen!! Hierbij laten ze het hoofdje van het kindje plots vallen waardoor het verschiet, maar waardoor ook de eerste nekwervel vaak vast komt te zitten!!!!

Huilbaby’s de latere KISS-kids.

Een huilbaby is een baby die meer dan 1 uur per dag huilt:

 • Baby blijft maar huilen niets kan hem of haar troosten
 • Reflux blijft bestaan
 • Scheefstand van het hoofdje bij zitten
 • Bij optillen zien we een overstrekking van de wervelzuil
 • Bij poging tot liefkozing geeft de baby soms de indruk van “ik moet uw liefde niet”. Sommige moeders kunnen het daar zeer moeilijk mee hebben.
 • Het hoofdje beweegt bijna steeds goed naar links maar naar rechts is meestal een moeilijke opgave.
 • Linkerzijde zal een stuk makkelijker bewogen worden dan de rechterzijde.
 • Vaak verkouden en vaak last van sinusitis en oorontstekingen.

KISS-kids zijn kinderen ouder dan 6 maand die naast uren krijsen één van de volgende symptomen vertonen:

 • vroeg wil staan
 • niet of slecht kruipt
 • afgeplat achterhoofd heeft
 • niet graag geknuffeld wordt
 • aankleden is een kleine ramp
 • druk en onrustig is
 • spraakachterstand heeft
 • vroeg een puffer moet gebruiken
 • zeer gevoelig is voor scherpe geluiden, licht enz.

Soms komt reflux voor ( in mindere mate) maar huilbaby’s krijsen vooral wanneer je ze op de rug legt, ze steunen dan op een gekwetste rib of schouder en dit geeft uiteraard PIJN.

Vaak komen de volgende problemen voor bij “oudere” refluxbaby’s en huilbaby’s:

 • slecht en laattijdig spreken
 • concentratiestoornissen
 • motorische achterstand
 • tippenlopen met evenwichtsstoornissen
 • probleem met leren zwemmen en fietsen
 • karakter en gedragstoornissen
 • voorbode van ADHD
 • slechte eters
 • bijna steeds verkouden

Van zodra er tekenen van reflux of huilbaby zijn, raden we u aan uw kind zo snel mogelijk te laten behandelen om de eventuele gevolgen terug te dringen.

De Behandeling

Behandeling wordt liefst zo vroeg mogelijk ingezet! Hoe sneller erbij hoe makkelijker de correctie verloopt.

Er worden zachte technieken gebruikt ter ontspanning van de nek en het hoofd van het kind en de verschoven gewrichtjes worden “geherpositioneerd” en geharmoniseerd.

Tegenwoordig gebruik ik ook een techniek uit de MN-I therapie om de eerste nekwervel met een zachte manipulatie te herpositioneren! Hierdoor is er bij een zuiver reflux-probleem meestal maar 1 tot maximum 3 behandelingen nodig!

De werkresultaten zijn verbluffend te noemen, zo kan men vaststellen dat bijna alle baby’s na enkele behandelingen lieve kindjes worden zonder huilbuien.

Belangrijk: indien de reflux-baby ook last heeft van eczema, allergieën (zoals heel vaak aan koemelk) en/of chronische luchtwegproblemen (zoals constant aanmaken van slijmen zonder reden, valse kroep, wheezing, happy-wheezer, chronische bronchitis, chronische loopneus en verkoudheid,…) is het noodzakelijk die kindjes te behandelen met Manual Neuro-Immune Therapy in combinatie met osteopatische technieken! Het aantal behandelingen kan dan wel oplopen tot 5, en in geval van eczema soms tot 7!