Osteopathiepraktijk G
ovaerts

NST is een therapie waarbij bepaalde pees- en spier-technieken worden aangewend, om zo op een subtiele manier impulsen aan het zenuwstelsel te geven, dat er op zijn beurt weer voor zal zorgen dat qua spierspanning in het lichaam alles geharmoniseerd wordt.

Simpel uitgelegd, houdt deze therapie in dat het lichaam een zelfregulerend bio-energetisch en bio-mechanisch fenomeen is dat zichzelf continue bijstuurt zolang het de kracht en de energie beschikbaar heeft om te voldoen aan levensnoodzakelijke elementen en dit door een steeds doorlopend systeem van biologische aanpassing. Hippocrates stelde:’ Het lichaam geneest zichzelf; de therapeut is enkel en alleen de assisent van de natuur.

Door dit proces dat het lichaam in staat stelt zichzelf te herstellen, zullen veel symptomen verdwijnen.

In tegenstelling tot wat verondersteld wordt, is het niet ons skelet dat ons rechthoudt, maar zijn de spieren, pezen, kapsels,... daarvoor verantwoordelijk samen met de hydrostatische druk.In feite bestaan we voor 80% uit spieren en daar spieren nu eenmaal de grootste verbruikers zijn, vragen deze spieren het meeste energie van ons lichaam. Gebruikmakend van ‘Buckministers’ Tensegrity model, verklaart NST de belangrijke relatie tussen spieren en beenderen en de interactie van deze met de overige lichaamsfuncties.

Het is, in mijn praktijk althans, een aanvulling op de andere therapieën. Het belangrijkste is dat eerst het lichaam 'recht' gezet wordt, waarna er met NST op spierniveau eigenlijk de finetuning gebeurt, zodat de spieren een juiste 'spanning' krijgen, en daardoor het lichaam in evenwicht blijft.